Βάζοντας πρώτα τους ανθρώπους

Αν και η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) υπάρχει για πάνω από έξι δεκαετίες, πρόσφατα έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής λόγω των εκθετικών εξελίξεων της. Η τεχνητή νοημοσύνη παρέχει μια σειρά από συναρπαστικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις να κατευθύνονται περισσότερο στα δεδομένα και να επικεντρώνονται στον πελάτη, αλλά εξακολουθεί να βασίζεται στους ανθρώπους για να λαμβάνουν ηθικά ορθές αποφάσεις. Εάν οι οργανισμοί δεν αντιμετωπίσουν τα ηθικά ελλείμματα της τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά στις ζωές των ανθρώπων. Αυτό το άρθρο εξετάζει τις συνεχείς προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και παρέχει πρακτικές συμβουλές για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον.

Πρώτον, οι οργανισμοί πρέπει να σέβονται τα δεδομένα των χρηστών με τη συγκατάθεσή τους. Τα δεδομένα είναι απαραίτητα για τη δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης, αλλά προσωπικές πληροφορίες συχνά συλλέγονται και ερευνώνται χωρίς σαφή, ενημερωμένη συγκατάθεση του χρήστη. Κατά το σχεδιασμό της εμπειρίας χρήστη, οι οργανισμοί πρέπει να προωθούν τη διαφάνεια και τη συναίνεση μετά από ενημέρωση βοηθώντας τους χρήστες να κατανοήσουν πώς θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα τους και αντιμετωπίζοντας τις πληροφορίες που συλλέγονται με αξία και σεβασμό.

Δεύτερον, οι οργανισμοί πρέπει να διδάξουν την τεχνητή νοημοσύνη με συμπόνια. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι σε θέση να λύσει σύνθετα προβλήματα με υψηλή ακρίβεια, αλλά στερείται συνείδησης και πρέπει να διδάσκεται με προσοχή και ευσυνειδησία. Τα δεδομένα θα πρέπει να είναι σχετικά, δίκαια, να προέρχονται από ηθική βάση και να ελέγχονται για έμμεση προκατάληψη. Η οικοδόμηση οργανωτικής γνώσης και η επένδυση στην ενσυναίσθηση και την κριτική σκέψη μέσω της Μάθησης και της Ανάπτυξης θα διασφαλίσει ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης είναι ηθική.

Τρίτον, οι οργανισμοί πρέπει να επενδύσουν στην ενσυναίσθηση. Η διαφορετικότητα, η επικοινωνία και η συμμετοχή είναι κρίσιμες ανθρωποκεντρικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Το εργατικό δυναμικό δύο επιπέδων που οδηγούν στην ανισότητα των μισθών και των ευκαιριών θα πρέπει να διερευνηθούν και η εκπαίδευση πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα σε όλους τους κλάδους. Επενδύοντας στη ενσυναίσθηση και άλλες ανθρωποκεντρικές δεξιότητες, διαφορετικές φωνές που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της ηθικής τεχνητής νοημοσύνης θα έχουν μια θέση στο τραπέζι.

Συμπερασματικά, η ηθική στην τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί βαθιά εξέταση των ηθικών επιπτώσεων της συλλογής δεδομένων, της ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης και της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Σεβόμενοι τα δεδομένα των χρηστών, διδάσκοντας την τεχνητή νοημοσύνη με συμπόνια και επενδύοντας στην ενσυναίσθηση, οι οργανισμοί μπορούν να καθιερώσουν μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση για την τεχνητή νοημοσύνη που ελαχιστοποιεί την πιθανή βλάβη και προάγει την ηθική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.